Green Belt Connecting People -hanke

Virolahden kunta yhteistyökumppaneineen toteutti vuosina 2019-2021 kansainvälistä hanketta Green Belt Connecting People. Hanke sai rahoitusta Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014–2020 ohjelmasta, joka on yksi kolmesta Suomen ja Venäjän välillä toteutettavasta rajat ylittävästä yhteistyöohjelmasta. Ohjelma tukee yhteistyöhankkeita, jotka on rakennettu yhteistyössä kumppaneiden kesken ja jotka edistävät innovaatioita ja luovat edellytyksiä alueen elinvoiman vahvistumiseen. Mukana hankkeessa olivat Virolahden kunta, Metsähallitus ja Leader Sepra Suomesta sekä Sovetsky (Johannes) ja Leningradin alueen teollisuus- ja kauppakamari LOCCI Venäjältä.

Hankkeessa perustettiin kaksi Green Belt –infokeskusta: Virolahteen ja Johannekseen. Keskukset tarjoavat mahdollisuuksia kaikille kiinnostuneille luonto- ja ympäristöaiheiseen oppimiseen, koulutukseen ja muihin aktiviteetteihin modernin teknologian ja virtuaalitodellisuuden välityksellä. Projektissa kehitettiin yrittäjien ja kolmannen sektorin toimijoiden taitoja ja osaamista luontomatkailun alalla venäläisten ja suomalaisten yhteisissä työpajoissa ja koulutuksissa. Projektin tuloksena paikallisten asukkaiden tietoisuus kestävästä kehityksestä ja ympäristönäkökulmasta lisääntyi. Green Belt -yhteistyön tavoitteena on myös rajat ylittävän lähialuematkailun lisääntyminen tulevaisuudessa.

Ohjelmaa rahoittavat Euroopan Unioni, Venäjän Federaatio ja Suomen Tasavalta.

Linkkejä hankkeen tuottamiin videoihin

Visit Virolahden You Tube-kanavalla näet Luontomatkailu -soittolistalla kaikki hankkeen videot:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLF95qXNKWfFMxGxheTzgtlnPPQ0_1i1R7

Green Belt -keskuksen esittely
https://youtu.be/JzbGSi5TPys

Keisarin Huvipuiston esittely
https://youtu.be/d5O_W7PVx_I

Pyterlahden louhoksen esittely
https://youtu.be/NvJGtfT79fc

Ilkka Hanskin Luontoverkon esittely
https://youtu.be/Hq0n9N-Hv44

Markus Maulavirran retkiruokavinkkejä
https://youtu.be/3OfTFOGzePk

Markus Maulavirran retkiruokakurssi, haukikeitto
https://youtu.be/ZEd1NXi2ZsE

Markus Maulavirran retkiruokakurssi, hampurilaiset
https://youtu.be/JEUyMN-84HY

Markus Maulavirran retkiruokakurssi, pettuletut
https://youtu.be/si8Bkjo7xM8

Green Belt -keskus löytyy myös Facebookista! https://www.facebook.com/greenbeltconnectingpeople