Kestävän matkailun Virolahti

Toimenpideohjelma Itämeren tilan parantamiseksi

Virolahden kunta on vastannut haasteeseen laatimalla Miehikkälän kunnan kanssa oman Itämeri-toimenpideohjelman. Toimenpideohjelmat päivitetään vuosittain toukokuun loppuun mennessä.

Keväällä 2020 päivitetty Virolahden ja Miehikkälän kuntien toimenpideohjelma on julkaistu Haminan kaupungin ympäristönsuojelun sivuilla.

Vaikuta omalta osaltasi rantavesien kuntoon ja Itämeren tilaan

 • huolehdi talousvesien käsittelystä, älä päästä pesuaineita rantaveteen, käytä fosfaatittomia pesuaineita
 • suosi kuiva- ja kompostikäymälöitä
 • tyhjennä veneen käymälä sataman keräyspisteisiin
 • vähennä lihansyöntiä, suosi kasviksia ja Itämerestä pyydettyä kalaa, etenkin särkikaloja monipuolisesti
 • vaikuta kotikuntasi jätevesien typenpoistoon myös sisämaassa, sillä osa sisämaanjätevesistä kulkeutuu rannikolle
 • vie haitalliset aineet ja ongelmajätteet jätepisteisiin, älä heitä niitä luontoon
 • vältä turhaa ajelua moottoriveneellä ja vesiskootterilla etenkin lintujen pesimäaikaan
 • kerää roskia pois rannoilta
 • suosi luonnonkuiduista tehtyjä vaatteita ja pese keinokuituiset vaatteet mikromuovitsuodattavassa pesupussissa.
 • vältä mikromuovia sisältävää kosmetiikkaa
 • vältä kertakäyttöastioita tai suosi niissäkin muovittomia vaihtoehtoja
 • noudata kalastuksessasi paikallisia alamittoja ja muita rajoituksia, sekä vapauta erityisen suuret yksilöt kannan vahvistamiseksi

Virolahden ilmasto- ja energiaohjelma

Virolahden kunta haluaa kantaa sekä vastuunsa ilmastonmuutoksen hillinnässä, että toimia esimerkkinä muille organisaatioille. Tämän ohjelman taustalla on mm. Kymenlaakson ilmasto- ja energiastrategiassa 2011–2020 kuntien vastuulle osoitetut toimenpiteet energiatehokkuuden, uusiutuvan energian sekä luonnonvarojen kestävän käytön edistämiseen. Kymenlaakson maakuntaohjelma on linjannut tavoitteen, että maakunta on hiilineutraali vuonna 2035. Kymenlaakso kuuluu myös HINKU-verkostoon.

Kymenlaakson ja Loviisan matkailun ilmastotoimenpiteet

Visit Kotka-Hamina on tehnyt alueemme matkailun ilmastoraportin, josta selviää ilmastonmuutoksen vaikutukset alueemme matkailuun. Raportissa on myös toimenpidesuunnitelma ilmastonmuutoksen ja luontokadon hillitsemiseen. Tutustu raporttiin alla.

Visit Finlandin kestävän matkailun periaatteet

Visit Finlandilla on tavoitteena tehdä Suomesta kestävän matkailun kärkimaa. Tutustu Visit Finlandin kestävän matkailun periaatteisiin, jotka viitoittavat tietä kestävämmälle matkailu-Suomelle.

Tutustu myös muuhun Visit Finlandin kestävän matkailun materiaaliin. https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/vastuullisuus/kestava-matkailu-lyhyesti

Matkailijat voivat tehdä esimerkiksi lupauksen vastuullisesta matkailusta kunnioittamalla mm. Suomen luontoa ja kulttuuria.