Pyterlahden louhos

Suomenlahden rannalla Virolahden Pyterlahden kylän Hevonniemessä sijaitseva vanha kivilouhos tunnetaan ennen muuta Pietariin toimitetusta punagraniitista, josta on tehty Palatsiaukiolla seisova maailman suurin monoliitti, Aleksanteri I:n pylväs sekä Iisakin kirkon pylväitä. Louhoksen kivillä on päällystetty myös Pietarin katuja sekä Nevajoen ja sen kanavien penkereitä. Kivenlouhinta alkoi Pyterlahdella 1700-luvun alussa, kun tsaari Pietari Suuri alkoi rakentaa uutta pääkaupunkia Neva-joen suulle ja kiveä tarvittiin kasvavan kaupungin tarpeisiin.

Iisakin kirkon pylväät ja suuri monoliitti

Ranskalaissyntyinen arkkitehti Auguste Ricard de Montferrand (1786-1858) suunnitteli Pietarin Iisakinkirkon, jonka 17-metrisiä pylväitä louhittiin Pyterlahdesta peräti 48 kappaletta. Montferrand sai tehtäväkseen suunnitella myös Aleksanteri I:n muistomerkin. Vieraillessaan usein Pyterlahden louhoksella Montferrand oli löytänyt kolmekymmentä metriä pitkän virheettömän kohdan kalliosta. Arkkitehti ehdotti muistomerkiksi jättikokoista monoliittia. Tsaari Nikolai I hyväksyi suunnitelman ja niin ryhdyttiin louhintatöihin.

Pyterlahden louhoksella oli enimmillään työntekijöitä 2000. Louhoksen ympärille muodostui kokonainen kylä, missä oli työntekijöiden majoitustilojen ja työmaan huoltorakennusten lisäksi kappeli. Louhintatyö oli hidasta ja tekniikka alkeellista. Meteli louhoksella oli korviahuumaavaa.  Kivet irroitettiin ja siirrettiin rantaan kuljetusta varten miesvoimin. Monoliitti oli vähällä upota mereen tukiparrujen murruttua. Lopulta se kuitenkin saatiin proomun kyytiin ja perille Pietariin. Muistomerkki paljastettiin 11.9.1832 ja siitä lähtien se on seissyt ylväänä keskellä Pietaria. 

Louhinta jatkui aina 1900-luvun alkuun asti. 1860-luvulta on peräisin louhoksen seinämään hakattu työnjohdon ohjesääntö, joka on säilynyt luettavana: ”Z: IOKA: EI: TOTELE: EZÄNTÄ: NIIN: Z: ZAPI: ETZIIÄ: TYÖTÄ: IA: LEIPÄ: NEUWOLLAAN: JOS: HÄN TAHTO: TANEL ARE.

Louhoksen kunnostus 2019-2022

Louhos ja huvipuisto -hankkeessa kunnostettiin kaksi Virolahden tärkeää historiallista kohdetta – Pyterlahden louhos ja Keisarin huvipuisto kaikille kaikille avoimeen matkailu- ja retkeilykäyttöön. Kiinnostus kohteisiin on ollut jo vuosia jatkuvasti kasvava, mutta alueille ei voitu ohjata kävijöitä puutteellisten olosuhteiden takia. Hankkeessa tehtiin kohteisiin kulkua ohjaavia reittejä ja rakenteita, jotka parantavat kävijöiden turvallisuutta ja säästävät kohteiden luontoa. Opastusta kohteisiin parannettiin infotaulujen ja kylttien avulla. Kiinnostavaa historiaa ja kiehtovia tarinoita tuotiin esille infotekstein ja kuvin, joita sijoitettiin sekä maaston infotauluihin, mobiilisovellukseen, esittelyvideoihin että www-sivuille. Hankkeen tuloksena saatiin kaksi uutta paikallishistoriaa esittelevää laadukasta nähtävyyttä ja käyntikohdetta, jotka tukevat matkailuelinkeinon kasvua ja kehittymistä seudulla.

Hanke toteutetaan Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen myöntämällä maaseuturahoituksella Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Hankkeen toteuttaja on Virolahden kunta.

Osoite: Hevonniementie 208, Virolahti