Lintu- ja näkötornit

Virolahden matkailukartta

Tutustu Virolahden matkailukarttaan (Google My Maps-sovellus)

Kirkon-Vilkkiläntura

Arvokas luontoa lue, pienehkö matala merenlahti, jonka ympärillä on laajoja saraniittyjä ja ruovikkoja. Luontoharrastajan paratiisi, jossa kolme lintutornia: Akateemikko Ilkka Hanskin lintulava, Kolsinpohja ja Lintulahden torni sekä pitkospuita, polkuja ja grillikatos retkeilijöille. Lähistöllä myös Kellovuoren lintutorni ja havainnointiasema. Lahti on yhteydessä mereen kahden kapean salmen kautta ja alueella on laajoja saraniittyjä ja ruovikkoja. Poikkeuksellisen arvokas vesilintujen muutonaikainen levähdysalue, myös pesivä linnusto on monipuolinen.

Akateemikko Ilkka Hanskin lintulava / Talniemen lintutorni

Ilkka Hanski (14.helmikuuta 1953 – 10.toukokuuta 2016) oli yksi kansainvälisesti arvostetuimpia suomalaisia tutkijoita ja maailman merkittävämpiä ekologeja. Hänet tunnetaan erityisesti metapopulaatiobiologian tutkimuksistaan. Poikkeuksellisen menestyksekkään tieteellisen uransa ohella Ilkka Hanski otti aktiivisesti kantaa poliittiseen keskusteluun tutkimuksen, tieteen ja luonnonsuojelun osalta.

Kuollessaan keväällä 2016 Ilkka Hanski jätti vaimolleen Eeva Furmanille sekä lapsilleen Katri Hanskille, Matti Hanskille ja Eveliina Hanskille mielenkiintoisen perinnön: perustaa Virolahdelle luonnonsuojelualueiden verkosto, joka koostuu suojelluista metsä-, suo- ja saarilaikuista. Tätä varten hän testamenttasi espanjalaiselta BBVA -säätiöltä vuonna 2016 saamansa suuren palkinnon tieteellisestä työstään ja saavutuksistaan muuttaa olemassa olevaa maailmanlaajuista tiedollista ymmärrystä.

Ilkka Hanskin tutkimukset liittyivät läheisesti luonnon monimuotoisuuden haasteisiin ja niiden ratkaisemiseen. Hän osoitti, että toistensa lähellä olevat pienetkin suojelualueet voivat yhdessä muodostaa kokonaisuuksia, jotka ylläpitävät rikasta ja elinkykyistä luontoa. Tämän lisäksi hän osallistui julkiseen keskusteluun luonnonsuojelun edellytyksistä ja merkityksestä ihmisen hyvinvoinnille. Hän painotti ihmisen ja luonnon yhteiselon onnistumisen merkitystä suojelun onnistumiselle. Ilkka Hanski halusi jättää jotain käsin kosketeltavaa jälkeä luonnon hyväksi ja teki sen Ilkka Hanskin Luontoverkon kautta.

Virolahden kunta liitti omistamansa 2,6 ha:n suuruisen maa-alueen Talniemessä suojelualueena Luontoverkkoon kesäkuussa 2017. Saman vuoden elokuussa Kymenlaakson Lintutieteellinen Yhdistys, Kellovuoren lintuseura sekä Kaakon Luonto ja Kulttuuri ry tekivät Virolahden kunnalle yhteisen aloitteen uuden lintutornin rakentamisesta paikalle. Alueen luontoselvitys ja Natura-arviointi tehtiin vuonna 2018.

Virolahden kunnan vuonna 2021 toteuttama Lintulava Vilkkilänturalle -hanke sai valtionavustusta lähivirkistysalueiden ja viheralueiden kunnostamiseen ja kehittämiseen Uudenmaan ELY-keskukselta. Hankkeessa valmistui Akateemikko Ilkka Hanskin lintulava, pitkospuut, yhdyspolku Kolsinpohjan lintutornille, grillikatos sekä pysäköintialue. Urakoitsijana toimi EM Shaft Engineering Oy / Akseli Pihlaja. 

Osoite: Hurpuntie 164, 49900 Virolahti (lavalle johtavan hiekkatien lähtöpaikka). Turan reunassa olevalta pysäköintipaikalta pitkospolku perille. Myös Kolsinpohjan lintutornilta pääsee uudelle tornille yhdyspolkua pitkin. Torni on voittanut Tornien taiston vuonna 2022 (113 lajia). 

Kolsinpohjan lintutorni

Tornille johtaa pitkospolku Tillintien varressa olevalta pysäköintipaikalta sekä yhdyspolku Akateemikko Ilkka Hanskin lintulavalta, missä myös pysäköintipaikka, kotalaavu ja WC. Tornissa on kaksi katselulavaa ja niiden alla katettu lepotila pöytineen ja penkkeineen. 

Lintulahden torni

Lintulahden torni sijaitsee yksityisomistuksessa olevalla alueella.

Kellovuoren lintutorni ja havainnointiasema

Kellovuori on perinteikäs muutonseurantapaikka, jossa sijaitsee myös yksityisvoimin pyöritetty lintujen havainnointiasema majoitustiloineen.

Osoite: Kellohiekantie 63, Virolahti

Arktisen muuton lintutorni / Hurpun lintutorni

Lintutorni, grillikatos sekä ekowc. Aidaslahdentietä ajetaan noin 300 metriä pysäköintialueelle, jossa sijaitsee taukopaikka nuotiosijoineen sekä käymälä ja jätepiste. Pysäköintialueelta johtaa polku lintutornille. Vieressä sijaitsee myös Laurin Luontokirkko, joka on saanut nimensä Virolahden entisen kirkkoherran, rengastajanestori Lauri Leikkosen mukaan.

Osoite: Aidaslahdentie, Virolahti

Kurkelan lintutorni

Vuonna 1999 valmistunut lintutorni on mitoitettu noin 25 henkilölle. Tornin tuntumassa on käymälä ja jätepiste. Taukopaikka ja uimaranta jossa on myös jätepiste sekä tulisija löytyy Kiiskijärven sillan kupeesta.

Osoite: Kurkelantie 493, Vaalimaa

Pyterlahden ilmavalvontatorni

Sodanaikaisen ilmavalvontatornin mallin mukaan tehty torni muistuttaa kävijöitä paikallisesta sotahistoriasta. Samalla se toimii myös hienona näköalapaikkana saaristoon ja rajalle, lintujen muuton tarkkailupaikkana sekä retki- ja luontokohteena kaikille kävijöille. Vuoren laella sijaitsevasta tornista on esteetön näkymä kaikkiin ilmansuuntiin. 

Pyterlahden kulttuurikyläyhdistys ry  rakensi vuonna 2019 Siipioravanvuorelle tornin, jonka esikuvana on ollut sodanaikainen, lähes samalla paikalla sijainnut ilmavalvontatorni. Siipioravanvuorella sijaitsi jatkosodan aikana kaksi eri ilmavalvontatornia. Näistä ensimmäinen rakennettiin vuonna 1941 kasvavien luonnonpuiden varaan. Tämä torni oli hyvin naamioitu mäntyjen latvaosiin, mutta se oli käytössä varsin epämukava ja vaarallinenkin. Ennen kesää 1943 Pyterlahteen saatiin uusi torni, joka oli ajanmukainen, puunrungoista pystytetty tukeva laitos, jonka huipulle johtivat turvalliset portaat. Se oli lottien valvontapaikkana aina jatkosodan loppuviikkoihin asti.

Osoite: Museotie 224, Pyterlahti

Pyölinmäen ilmavalvontatorni

Virolahden Klamilaan Pyölinvuorelle rakennettiin ilmavalvontatorni  jo vuonna 1935. Se oli 14 metriä korkea ja koska se sijaitsi korkealla mäellä, niin näkyvyys oli hyvä kaikkiin suuntiin. Jatkosodan päätyttyä Klamilan ilmavalvontatorni piti purkaa, kuten kaikki muutkin tornit. Vuonna 1995 rakennettiin nykyinen torni entiselle paikalle. Mallina käytettiin vanhaa valokuvaa. Torni on suosittu paikka, missä voi seurata lintujen muuttoa. Hyvällä säällä saattaa nähdä Suursaareen asti.

Osoite: Museotie 1737, Klamila

Lantviikinvuoren näkötorni ja kuntoportaat

Vuonna 2021 Leader-hankkeen avulla valmistuneet valmistuneet kuntoportaat ja näkötorni. Torni sijaitsee Klamilan venesataman ja vanhan hyppyrimäen kupeessa. Satamaan johtavalta tieltä seurataan uimaranta-viitoituksia Salniementielle. Pieni pysäköintialue sijaitsee kuntoportaiden juurella, jotka johtavat tornille. Torni sijaitsee erityisesti syksyisen rannikkolinjaa seuraavan petomuuton kannalta erinomaisella paikalla.

Osoite: Salniementie 41, Klamila

Lapinvuoren kuntoportaat ja laavu

Vuonna 2021 Virojoen kyläyhdistyksen Leader-hankkeessa valmistuneet kuntoportaat ja kotalaavu. Pysäköintipaikalta nousevat puiset kunto-/näköalaportaat ylös Lapinvuoren huipuille vanhan hyppyrimäen sivustaa. Rinne toimii talvisin vauhdikkaana pulkkamäkenä ja hurjapäisimmille suksilla laskettavaksi mutkineen ja hyppyreineen. Lapinvuoren rinteen harjalla on laavu ja nuotiopaikka, jossa kelpaa hengähtää eväitä syömään tai mäenlaskun jälkeen makkaraa paistamaan. Laavulla on valmiina polttopuita retkeilijöiden käyttöön. Ylhäällä kotalaavulta aukeaa upea maisema kauas merelle.

Osoite: Rantatie 57, Virojoki